COMMUNITY

SOCIAL SERVICES

WES KALUSUGAN | TULONG PINANSYAL | WES TRABAHO | WES EDUKASYON | TULONG SA IBANG LUNGSOD


WES KALUSUGAN


*Pindutin ang link para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga inisyatibo

99Mga medical, dental, optical caravan na idinaos
90,514Mga natulungan sa medical, dental, optical caravans
42,902Mga pasyenteng natulungan sa iba’t ibang ospital
P171,364,000.86Halagang nabigay sa iba’t ibang ospitalMEDICAL, DENTAL, OPTICAL CARAVAN


Mula noon, hanggang ngayon, isa sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ni DS WES Gatchalian ay ang kalusugan ng mga Valenzuelano. Kaya naman, sa loob ng ilang taon, nakapaglunsad siya ng regular na medical missions sa buong lungsod ng Valenzuela.


 BILANG NG CARAVANMGA NATULUNGAN
20141314,141
20153334,434
20161911,185
201797,279
20181312,489
2019109,089
202021,937
 TOTAL9990,514
[Not a valid template]

MGA OSPITAL


Hindi biro ang gastusin ng ating mga kababayan sa ospital para sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay. Sinikap ni DS WES Gatchalian na parating tumulong upang mabawaan ang kanilang bayarin at mas mapagtuunan nila ng pansin ang kanilang paggaling.


VALENZUELA MEDICAL CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 5,973 ₱    17,703,055.00
17th4,231 ₱    13,722,883.00
18th2,461 ₱    18,325,353.00
TOTAL12,655 ₱    49,751,291.00

VALENZUELA CITY EMERGENCY HOSPITAL

 NATULUNGANHALAGA
16th7,407  ₱    17,511,040.00
17th7,987 ₱    14,552,617.86
17th ₱    15,000,000.00
(facilities enhancement)
18th1,974 ₱      4,048,220.00
TOTAL17,368 ₱    51,111,877.86

  


PHILIPPINE HEART CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 1,114 ₱      3,871,000.00
17th886 ₱      8,313,498.00
18th1,200 ₱      9,471,094.00
TOTAL3,200 ₱    21,655,592.00

NATIONAL KIDNEY AND TRANSPLANT INSTITUTE

 NATULUNGANHALAGA
16th995  ₱      3,309,000.00
17th898 ₱      5,514,070.00
18th1,053 ₱      6,656,302.00
TOTAL2,946 ₱    15,479,372.00

NATIONAL CENTER FOR MENTAL HEALTH

 NATULUNGANHALAGA
17th113 ₱         342,500.00
18th74 ₱         118,920.00
TOTAL187 ₱         531,420.00

SAN LAZARO HOSPITAL

 NATULUNGANHALAGA
16th288  ₱         871,000.00
17th311 ₱         504,843.00
TOTAL599 ₱      1,375,843.00

J.R. REYES MEDICAL CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 333 ₱      1,043,500.00
17th692 ₱      1,684,650.00
18th457 ₱      2,651,376.00
TOTAL1,482 ₱      4,404,117.00


LUNG CENTER OF THE PHILIPPINES

 NATULUNGANHALAGA
16th 244 ₱         839,000.00
17th106 ₱      1,074,642.00
18th326 ₱      2,685,480.00
TOTAL676 ₱      4,599,122.00

PHILIPPINE CHILDREN’S MEDICAL CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 361 ₱      1,242,900.00
17th416 ₱      3,504,739.00
18th493 ₱      3,093,596.00
TOTAL1,270 ₱      7,841,235.00

EAST AVENUE MEDICAL CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 592 ₱      1,868,000.00
17th416 ₱      3,057,612.00
18th365 ₱      2,607,500.00
TOTAL1,491 ₱      7,980,239.00

PHILIPPINE ORTHOPEDIC CENTER

 NATULUNGANHALAGA
17th46 ₱         258,890.00
18th50 ₱         1,148,580.00
TOTAL96 ₱         1,407,470.00

NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL

 NATULUNGANHALAGA
17th9 ₱           74,300.00
18th39 ₱         280,373.00
TOTAL48 ₱         354,673.00

PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL

 NATULUNGANHALAGA
16th 200 ₱         600,000.00
17th261 ₱         935,750.00
18th191 ₱      1,690,000.00
TOTAL652 ₱      3,226,340.00

BULACAN MEDICAL CENTER

 NATULUNGANHALAGA
16th 222 ₱         670,000.00
TOTAL222 ₱         670,000.00